Accreditaties

Het NLP Instituut besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van opleidingen en trainingen. Onze opleidingen en trainingen zijn getoetst door toonaangevende externe en onafhankelijke instanties. Hierdoor ben je bij ons verzekerd van de hoogste kwaliteit.

ABNLP

Het NLP Instituut geaccrediteerd door de The American Board of Hypnotherapy and Neuro-Linguistic Programming (ABNLP). ABNLP is de grootste internationale organisatie betreffende NLP. De goedkeuring en accreditatie betekent dat je zeker weet dat je een opleiding krijgt met een hoge standaard, met een certificaat dat internationaal erkend wordt.

CRKBO

Het NLP Instituut is opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze erkenning is het mogelijk om onze opleidingen vrij van BTW aan te bieden. Het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs is een onafhankelijke organisatie die opleidingsinstituten onderzoekt. Hierbij wordt gekeken of zij aan diverse aspecten voldoen om een officieel kwaliteitskeurmerk te krijgen. Toetsing vindt plaats door middel van een uitgebreide audit.

CPION

Centrum Post Initieel Onderwijs Nederland (CPION) – Organisatie voor de regulering van opleidingen die aansluiten op hoger/wetenschappelijk onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. De NLP Practitioner Opleiding is officieel erkend door het CPION. Dit verzekert je van de kwaliteit van de opleiding.

NOBCO

Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO). Aangesloten zijn bij NOBCO waarborgt een professioneel niveau van coaching. Leden van de NOBCO voldoen aan de beroepscode en er is sprake van verplichte jaarlijkse bijscholing voor alle leden, om de kwaliteit van coaching te waarborgen. Zodra je de NLP Practitioner Opleiding bij Het NLP Instituut hebt afgerond, kun je je aansluiten bij NOBCO.

NOBCO heeft 16 PE punten toegekend aan de NLP Practitioner opleiding.

NBVH

Nederlandse Beroepsvereniging voor Hypnotherapeuten (NBVH) – Het NBVH is een non-profit beroepsvereniging voor Hypnotherapie. De organisatie waarborgt het niveau van de hoogopgeleide therapeuten die aan strenge eisen dienen te voldoen.

NBVH heeft 84 PE punten toegekend aan de NLP Practitioner opleiding.

SKJ

Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) Het SKJ is het beroepsregister voor professionals in de jeugdsector. SKJ waarborgt de kwaliteit van hulp aan kinderen en jongeren. Geregistreerde professionals bij het SKJ voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en het SKJ blijft toezien op kwaliteit, toetsing en scholing van de professionals.

SKJ heeft 115 PE punten toegekend aan de NLP Practitioner opleiding.

Gratis Opleidingsbrochure

Ontvang de opleidingsbrochure met uitgebreide informatie over de opleiding direct in je mailbox.

Brochure Downloaden

Ontdek je kracht

Metaprofiel Test

Je metaprogramma bepaalt hoe jij denkt, voelt, filtert en waarneemt in diverse situaties. Ontdek je sterke en zwakke punten met de Metaprofiel Test.

Start mijn test