Wat is NLP

NLP is de studie naar onze bewuste en onbewuste binnenwereld en naar ons gedrag. NLP gaat over ‘hoe’ we de dingen doen die we doen.

Hoe reageren wij met onze communicatie en ons gedrag op dat wat wij waarnemen? NLP is een verzameling van mentale technieken die je enerzijds gebruikt om problemen vanuit het verleden op te lossen en anderzijds je doelen in de toekomst beter te bereiken. NLP is een andere manier van denken.

Neuro Linguïstisch Programmeren

Neuro

Verwijst naar de interactie tussen lichaam (zintuigen) en geest en ons totale neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind).

Linguïstisch

Verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatiesystemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven.

Programmeren

Verwijst naar het vermogen om onze denkpatronen en gedragspatronen te veranderen.

NLP is vooral ook een manier van leven. Voorin de bus gaan zitten van je eigen leven.

 • Zelf bepalen hoe je je voelt, wat je denkt en doet.
 • De vrijheid hebben om jezelf te zijn.
 • Je zelfverzekerd voelen in situaties waarin je voorheen angstig, boos of onzeker was.
 • Authentiek zijn en je gedragen naar je volle potentieel.
 • Goed voor jezelf zorgen en betere communicatie met anderen.
 • Energiek en passievol zijn.
 • Je ambitie vinden en durven nastreven.
 • Innerlijke rust, balans, vrijheid en liefde ervaren en deze kunnen delen met anderen.

NLP houdt zich bezig met de vraag: wat zijn de onbewuste processen die ten grondslag liggen aan succesvol gedrag of communicatie?

Hoe meer kennis je hebt over de werking en inhoud van je binnenwereld, hoe makkelijker je berichten naar de buitenwereld overbrengt en hoe succesvoller je in het leven staat.

NLP is een methode die gericht is op praktische toepassing en waarmee je onder andere:

 • Leert om helderder en zuiverder met jezelf te communiceren.
 • Leert hoe je invloed op je gedachten en stemmingen kunt hebben.
 • Leert om effectiever met anderen te communiceren.
 • Ontdekt hoe je overkomt en wat de sturing is achter je handelen en je gedrag.

Het doel van NLP

NLP bestaat uit de wisselwerking tussen drie elementen:

1. Modelleren

Menselijke vermogens overdraagbaar maken met behulp van psychologische technieken.

2. Analyse van de subjectieve ervaring

Het bepalen van patronen in de beleving.

3. Communicatietechnieken

Manieren om harmonieuze relaties op te bouwen en boodschappen te verhelderen en te versterken.

Het doel van Neuro-Linguïstisch Programmeren is om competenties waarover een ervaren en succesvol persoon (expert) door jarenlange ervaring beschikt snel en efficiënt over te dragen.

Iemand die door ervaring over bepaalde vermogens beschikt is zich daarvan vaak niet meer bewust; deze vermogens worden als individuele eigenschappen gezien. Volgens aanhangers daagt NLP cliënten uit competenties van zo’n expert in kaart te brengen als volgorde van handelingen, lichaamstaal, cognitieve schema’s enzovoort, en vervolgens over te nemen en eigen te maken.

De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als de expert destijds. De handvatten zijn tenslotte al uitgevonden.

Het in kaart brengen van gunstige competenties gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’. De effectiviteit van de methode is afhankelijk van het gebruikte model en de ‘subjectieve ervaring’.

Hoe is NLP ontstaan?

NLP is in de jaren zeventig ontstaan in de Verenigde Staten. California Santa Cruz is de bakermat van de NLP. De grondleggers van NLP zijn John Grinder en Richard Bandler. Zij bouwden voort op het werk van Gregory Bateson, Milton Erickson, Noam Chomsky, Alfred Korzybski en verscheidene anderen.

NLP begon met het onderzoek dat de toenmalige student Richard Bandler deed naar Fritz Perls, de grondlegger van de Gestalttherapie. Het onderzoek naar de kort daarvoor overleden Fritz Perls gebeurde onder andere op basis van filmmateriaal.

Bandler maakte modellen van de als effectief beschouwde gedragingen van Perls. Hij werd hierin begeleid door de toenmalige assistent-professor John Grinder. Bandler en Grinder deden jarenlang samen onderzoek. Ze kozen voor hun modellering mensen die aanzien genoten in hun vakgebied om uit te vinden wat zij anders deden dan anderen.

Na het modelleren van Perls volgde modellering van Virginia Satir (een gezinstherapeute bij wie hij trainingen volgde), Gregory Bateson (een antropoloog) en Milton H. Erickson (hypnotherapeut en psychiater). Later modelleerde Bandler op reizen naar India, Afrika en Mexico ook yogi’s en sjamanen.

NLP ontleende veel aan verschillende reeds bestaande psychologische stromingen en taal-theorieën, bijvoorbeeld hypnotherapie en gedragstherapie. De NLP-practitioners (mensen die NLP beoefenen en trainingen erin geven) beschouwen NLP als een eclectische psychologie, een samenwerkingsverband van in modellen en technieken vertaalde werkwijzen uit therapie en communicatie.

In Nederland werd de methode omstreeks 1980 door de Nijmeegse gedrags- en hypnotherapeuten Jaap Hollander en Anneke Meijer geïntroduceerd.

Gratis Opleidingsbrochure

Ontvang de opleidingsbrochure met uitgebreide informatie over de opleiding direct in je mailbox.

Brochure Downloaden

Ontdek je kracht

Metaprofiel Test

Je metaprogramma bepaalt hoe jij denkt, voelt, filtert en waarneemt in diverse situaties. Ontdek je sterke en zwakke punten met de Metaprofiel Test.

Start mijn test